De Stichtster

Antje Kingma
Op 27 december 1983 heeft Antje Kingma de Stichting Grote Zuidwesthoek opgericht. Zij was ook de eerste voorzitter.

Op 31 mei 1908 werd zij geboren in Bolsward, dochter van Jan Marten Kingma en Catharina Falkena. Haar vader, telg uit de bekende Makkumer familie Kingma, was direkteur van Kingma’s Bank.

Antje Kingma was werkzaam in het onderwijs, de laatste decennia als directrice van Puntenburg, school voor lager-, midelbaar- en hoger beroepsonderwijs in Utrecht. Zij was daar onder meer voorzitter van de kerkeraad van de Doopsgezinde gemeente en bestuurslid van de Soroptimisten.

Zij had een sterke band met Friesland en was buitengewoon trots op haar Elfstedenkruisje.

In 1971 trouwde zij met dr. Jan Fetlaar, gepensioneerd leraar wis- en natuurkunde. In 1978 verloor zij haar man en verhuisde naar Zutphen, waar zij op 16 mei 1985 overleed.