Financieel

Resultatenrekeningen 2017 en 2018

2019
2018
BATEN
Netto opbrengst landerijen
6.793
6.793
Rente
21
21
itkering participaties Beleggingsfonds Fortuin uit Zee
9.495
12.538
________
________
16.302
19.352
LASTEN
Administratiekosten / internetkosten
387
381
Bestuurskosten
1.108
1.151
Excursie 0 2.401
Contributies
66
66
Subsidies en giften
14.250
12.500
________ ________
15.811 16.499
 
 
RESULTAAT BOEKJAAR
491
2.853