Financieel

Resultatenrekeningen 2015 en 2014

 

2017
2016
BATEN
Netto opbrengst landerijen
6.467
6.180
Rente
278
585
itkering participaties Beleggingsfonds Fortuin uit Zee
15.307
11.030
________
________
22.052
17.795
LASTEN
Administratiekosten / internetkosten
377
377
Bestuurskosten
1.008
996
Contributies
66
66
Notariskosten
0
0
Subsidies en giften
12.770
11.050
________ ________
14.221 12.589
 
 
RESULTAAT BOEKJAAR
7.831
5.206