Projecten

Projecten waaraan in de afgelopen jaren een financiële bijdrage zijn verleend:

Fryske Akademy
Onderzoek doopsgezinde elites in Zuidwest Friesland

Tresoar
Project kaarten van Vegelin

Stichting WON
Werf in Makkum voor traditionale houtbouw

Stichting Behoud Blazer TX 31
restauratieproject

Tresoar
Sonttolregisters online

Stichting Historia Snecensis
Geschiedenisboek Stad Sneek

Stichting Archeologie West-Friesland
Boek over hektjalk uit Makkum, gezonken bij Hoorn

Fries Scheepvaart Museum
Twee multimediavoorstellingen over Scheepssier en over Scheepsbouw

Eerde Beulakker
Uitgave van de dissertatie over de pleziervaart

Stichting Ald Makkum
Herinrichting historisch onderzoekscentrum in De Waag te Makkum

Fries Scheepvaart Museum
Het maken van een film bij de expositie De Oudste Boot van Friesland

Historisch Centrum Leeuwarden
Uitgave boek Sjoerd Andringa

Stichting Friese Tjottervloot Heeg
Bouw en inrichting van een botenhuis met werkplaats voor tjotters

Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Educatief project Woest Water en expositie De Draaikolk

Dr. J. Leinenga
Onderzoek ten behoeve van publicatie “Tussen wal en schip” in het Tijdschrift voor Zeegeschieden

Stichting Interieurs in Fryslân
Inventarisatie van interieurs in woonhuizen in de gemeente Súdwest-Fryslân

Kapiteinsankers
Het laten maken van bronzen kapiteinsankers, die op woningen van zeekapiteins werden gebruikt om aan te geven of er nog vrachtruimte was aan boord. De ankers worden geplaatst op oude kapiteinshuizen in de havenplaatsen in Zuidwest Friesland

Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Expositie en educatief project “Engelse honden op Friese schoorsteenmantels”

Stichting Piet de Vries
Bijdrage aan uitgave van een boek over het leven en werk van architect Piet de Vries

Rijksuniversiteit Groningen
Bijdrage onderzoek A. Zijlstra Buitenplaatsencultuur

Rijksuniversiteit Groningen
Project Sonttolregisters

Fries Scheepvaart Museum en Hannemahuis Harlingen
Bijdrage expositie Friese kof terug uit Gdansk

Vereniging Hendrick de Keijser
Restauratie Pakhuis in Harlingen