Projecten

Projecten waaraan in 2020 een financiële bijdrage is verleend:

Eendenkooi Stichting
Uitgave boek ‘Eendenkooien in Fryslân’

Stichting Interieurs in Fryslân

J.J. Koopmans uitgave boek ‘Vrachtvaarders van Europa’
Een onderzoek naar schippers afkomstig uit Makkum in Friesland van 1600 tot 1820

Sociëteit Eendragt sinds 1820
Uitgave jubileumboek

Geschiedenis en repertorium van Friese lenen- uitgave boek Kees Kuiken
voorschot 10%

Wopke Eekhoff Stichting
Bijdrage herinrichting tentoonstellingsruimte HCL

Fries Scheepvaart Museum,
Expositie Bloed, zweet en walvistraan

In de jaren daarvoor is een bijdrage geleverd aan de volgende projecten:

Stichting Palingaak Heeg
Reis van de palingaak naar Londen

Stichting Interieurs in Fryslân
Inventarisatie van interieurs in dorpen die sinds de gemeentelijke herindeling van Littenseradiel behoren tot de gemeente Súdwest-Fryslân.

Uitgeverij Louise
Uitgave boek “Ver van het front”

Kapiteinsankers
Het laten maken van bronzen kapiteinsankers, die op woningen van zeekapiteins werden gebruikt om aan te geven of er nog vrachtruimte was aan boord. De ankers worden geplaatst op oude kapiteinshuizen in de havenplaatsen in Zuidwest Friesland

Rijksuniversiteit Groningen
Project Mapping Slavery

Rijksuniversiteit Groningen / Tresoar
Bijdrage onderzoek A. Zijlstra Buitenplaatsencultuur

Rijksuniversiteit Groningen
Project Sonttolregisters

Fries Scheepvaart Museum en Hannemahuis Harlingen
Bijdrage expositie Friese kof terug uit Gdansk

Vereniging Hendrick de Keijser
Restauratie Pakhuis in Harlingen

Uitgeverij Louise
Uitgave boek “Tussen twee bruggen”

Tresoar
Sonttolregisters online

Stichting Historia Snecensis
Geschiedenisboek Stad Sneek

Dr. J. Leinenga
Onderzoek ten behoeve van publicatie “Tussen wal en schip” in het Tijdschrift voor Zeegeschieden

Stichting Interieurs in Fryslân
Inventarisatie van interieurs in woonhuizen in de gemeente Súdwest-Fryslân

Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Expositie en educatief project “Engelse honden op Friese schoorsteenmantels”

Stichting Piet de Vries
Bijdrage aan uitgave van een boek over het leven en werk van architect Piet de Vries

Stichting Archeologie West-Friesland
Boek over hektjalk uit Makkum, gezonken bij Hoorn

Fries Scheepvaart Museum
Twee multimediavoorstellingen over Scheepssier en over Scheepsbouw

Eerde Beulakker
Uitgave van de dissertatie over de pleziervaart

Stichting Ald Makkum
Herinrichting historisch onderzoekscentrum in De Waag te Makkum

Fries Scheepvaart Museum
Het maken van een film bij de expositie De Oudste Boot van Friesland

Historisch Centrum Leeuwarden
Uitgave boek Sjoerd Andringa

Stichting Friese Tjottervloot Heeg
Bouw en inrichting van een botenhuis met werkplaats voor tjotters

Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Educatief project Woest Water en expositie De Draaikolk

Fryske Akademy
Onderzoek doopsgezinde elites in Zuidwest Friesland

Tresoar
Project kaarten van Vegelin

Stichting WON
Werf in Makkum voor traditionale houtbouw

Stichting Behoud Blazer TX 31
restauratieproject