Stichting ‘De Grote Zuidwesthoek’

De Stichting de Grote Zuidwesthoek (GZWH) is opgericht op 27 december 1983 door mevrouw Antje Fetlaar-Kingma.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van historisch onderzoek van en in het bijzonder de geschiedschrijving van de koopvaardij in dat deel van de provincie Friesland, dat bekend staat als de Grote Zuidwesthoek.

Ook wil de stichting steun verlenen aan activiteiten, die kunnen dienen tot:

  • Uitbreiding van de kennis van handel, scheepvaart en scheepsbouw in de Grote Zuidwesthoek en van de daarin werkzame personen;
  • Het behouden of laten behouden van voorwerpen, archivalia en documentatiemateriaal en dergelijke betreffende de handel, scheepvaart en scheepsbouw in de Grote Zuidwesthoek;

Algemeen beleid

Het bestuur honoreert jaarlijks projecten, die passen binnen de doelstelling. In principe kunnen de goedgekeurde aanvragen gefinancierd worden tot een totaal van de inkomsten, onder aftrek van de geraamde kosten. Het uitgavenpatroon is mede afhankelijk van passende aanvragen.

Voor het bereiken van haar doel dient de stichting in de eerste plaats de opbrengsten van haar vermogen aan te wenden.
De inkomsten van de stichting bestaan louter uit de opbrengsten van het kapitaal. Er worden extern geen gelden geworven.

Aanvragen van ondersteuning
Wanneer u financiële ondersteuning wilt aanvragen voor een project dat past binnen de doelstelling van de Stichting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting. Zij kan nadere uitleg geven over de werkwijze van de stichting en over de aanvraagprocedure.

De stichting heeft de status van ANBI- stichting: een Algemeen Nut Beogende Instelling.
RSIN/fiscaal nummer: 66.73.971