Stichting ‘De Grote Zuidwesthoek’

De Stichting de Grote Zuidwesthoek (GZWH) is opgericht op 27 december 1983 door mevrouw Antje Fetlaar-Kingma. De stichting heeft ten doel het bevorderen van historisch onderzoek van en in het bijzonder de geschiedschrijving van de koopvaardij in dat deel van de provincie Friesland, dat bekend staat als de Grote Zuidwesthoek.

Ook wil de stichting steun verlenen aan activiteiten, die kunnen dienen tot:

  • Uitbreiding van de kennis van handel, scheepvaart en scheepsbouw in de Grote Zuidwesthoek en van de daarin werkzame personen;
  • Het behouden of laten behouden van voorwerpen, archivalia en documentatiemateriaal en dergelijke betreffende de handel, scheepvaart en scheepsbouw in de Grote Zuidwesthoek;

Voor het bereiken van haar doel dient de stichting in de eerste plaats de opbrengsten van haar vermogen aan te wenden.

Aanvragen van ondersteuning
Wanneer u financiële ondersteuning wilt aanvragen voor een project dat past binnen de doelstelling van de Stichting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting. Hij kan nadere uitleg geven over de werkwijze van de stichting en over de aanvraagprocedure.